Kompania jone bashkpunon me kompani me cilesi te larte. Autobuset jane te viteve te fundit  dhe komforte.